Ord og begreper ved bolighandelen

Det er mange begreper å forholde seg til når du skal selge eller kjøpe bolig.
Her er en ordliste som forklarer de viktigste.

Akseptfrist
Tidsrommet budgiver sier budet står. Budgiver er bundet av budet til akseptfristen utløper.

Ansiennitet
Medlemmer i Vansjø Boligbyggelag opparbeider seg ansiennitet etter hvor lenge de har vært medlemmer.

Forkjøpsrett
Et VBBL-medlem har rett til å tre inn i høyeste bud. Les mer om forkjøpsrett på egen side.

Interesseliste
Liste hos megleren som viser at du er interessert i boligen.

Lånetakst (l.t.)
Fastsettes av takstmenn. Grunnlaget banken bruker når de bestemmer størrelsen på lånet.

Budskjema
Skjema som fylles ut og sendes megler når du byr på en bolig. Bud er bindende. Videre bud kan gis muntlig. Du blir kontaktet hvis bud kommer inn.

Meldefrist/Forkjøpsrettsfrist
Fastsatt tidsfrist for å ha anledning til å benytte forkjøpsrett.

Prisantydning
Ønsket minstepris, som regel ut fra meglerens vurdering.

Prospekt/salgsoppgaver
Meglerens beskrivelse av boligen. Fåes hos megler eller på visning. Skal inneholde relevant informasjon om boligen.

Tilstandsrapport
En grundig vurdering av boligen utført av fagmann.

Verditakst (v.t.)
Prisen som takstmann mener boligen kan selges for i et normalmarked.

Visning
Åpen fremvisning av boligen, ofte med visningsassistent til stede.

Finansieringsbevis
Også lånebevis. Bekreftelse på innvilget lån fra banken.

Fellesgjeld
Leilighetens andel av borettslagets gjeld. Kommer i tillegg til kjøpesummen. Husleien besørger din nedbetaling av fellesgjelden